Aids dating hiv

Sa simulang impeksiyon, ang isang taong nahawaan ay maaaring makaranas ng isang maikling yugto ng tulad ng trangkasong (influenza) mga sakit.

Ito ay karaniwang sinusundan ng isang humabang panahong walang mga sintomas.

Habang nagpapatuloy ang sakit na ito, ito ay mas nanghihimasok sa sistemang immuno ng indibidwal na gumagawa sa mga meron nito na mas malamang na magkaroon ng mga impeksiyon kabilang ang mga oportunistikong impeksiyon at mga tumor na karaniwang hindi dumadapo sa mga taong may gumaganang sistemang immuno.

Ang HIV ay pangunahing naisisalin sa pamamagitan ng hindi ligtas na pakikipagtalik, nahawaang dugo at mga karayom at sa ina tungo sa anak sa pagbubuntis, panganganak o pagpapasuso.

This film was written by four 17-year old New York City residents of Harlem and Washington Heights. lessons, click here: Family Life and Sexual Health (F. The lesson also addresses how advertising promotes alcohol use as a way to meet social and emotional needs and suggests alternatives for meeting those needs.

Sa kasalukuyan ay walang gamot (cure) o bakuna upang mapuksa ang virus na HIV sa katawan ng mga taong nahawaan nito.Genetic research indicates that HIV originated in west-central Africa during the early twentieth century.Pretty much laid back, other times I love the great outdoors: fishing, hunting, swimming, in the garden etc. It may be that everyone is slightly fearful, anxious, and perhaps unwilling to make a move. NAM’s information is intended to support, rather than replace, consultation with a healthcare professional.Talk to your doctor or another member of your healthcare team for advice tailored to your situation.